I Essedalen har bestyrelsen vedtaget frokostordning, som forældrene betaler i forbindelse med opkrævningen af børnehavepladsen i Essedalen. For vuggestuebørn er maden inkluderet i opkrævningen.

 

Tilberedning

Maden bliver tilberedt fra vores eget køkken af to køkkenmedarbejdere. De tilbereder mad efter fødevarestyrelsens anbefalinger til kost for børn i alderen 0-6 år.
Børnene kan inddrages i tilberedningen af måltider, for eksempel med at skære grøntsager, svarende til barnets alder og kompetencer.

Kost

Vi sammensætter madplanen på baggrund af Fødevarestyrelsens anbefalinger om kost for børn fra 0-6 år, samt i overensstemmelse med Glostrup Kommunes fælles mad- og måltidspolitik.
Forældre med anden kulturel/religiøs baggrund kan fravælge bestemte fødevarer for deres børn. Børnene  får tilbudt et alternativ.

Hvis jeres barn har særlige kosthensyn, skal I oplyse det til barnets stue, og I skal skrive det på stamkortet. I kan dog blive bedt om en lægeerklæring, hvis der er vigtige fødevaregrupper, som jeres barn ikke kan tåle.

Økologi

Mellem 80 og 85% af den mad som tilberedes i Essedalen er økologisk.

Derfor har Essedalen det økologiske sølvmærke.

Hvis andelen af økologiske råvarer udgør mere end 90 % udløser det guldmærket.

Fødevarestyrelsen kontrollerer jævnligt Essedalens økologiprocent.

Glostrup er den første kommune, hvor alle institutioner har fået et af fødevareministeriets økologimærker.

Spisegrupper

Vi lægger vægt på, at vi spiser i en positiv og rolig atmosfære. Vi spiser i mindre grupper og alle børn har en fast plads, så de ved hvor de skal sidde.

Det er den samme voksne som spiser med børnene i spisegruppen i hverdagene.

Det er med til at etablere et fællesskab omkring måltidet og giver mulighed for fælles snak i små grupper – for eksempel om, hvor maden kommer fra.

Frokost

Børnehavebørnene spiser frokost cirka klokken 11, vuggestuebørnene cirka klokken 10:45.

Måltidet foregår på stuerne og på den del af gangen, som hører til stuen. Ofte spiser en gruppe børnehavebørn også i fællesrummet.

 Vi inddrager børnene i praktiske opgaver omkring måltidet. For eksempel hjælper børnene med at dække vognen med service, eller hente ekstra rugbrød eller andet i køkkenet, hvis der er behov for det.

Børnene lærer at øse op, skære maden ud, hælde mælk op, smage på nye madvarer, samt andre ting der hører til at kunne mestre et måltid. De lærer bordskik svarende til barnets alder og kompetencer.

Drikke

Vi tilbyder mælk til morgenmad og til frugt om eftermiddagen, og vand til frokost og efter behov. Vi drikker kun saftevand ved festlige lejligheder.

Børnene kan altid tage et glas vand, når de er tørstige. Der står kander med frisk vand på alle stuer. På legepladsen har vi vanddunke, som børnene selv kan hente vand fra.

Frugt

Vi sørger for frugt til alle børn, frugten fordeles på fælles fade, så de selv kan vælge hvad de vil spise.

Sukkerpolitik

Essedalen har ikke nul-sukker-politik.

Vi kan servere kage og lignende ved højtider og særlige arrangementer som jul, fastelavn og sommerfesten.

Fødselsdage

Der er tradition for, at vi fejrer jeres barns fødselsdag, enten i Essedalen eller hjemme hos jer privat.

Hvis vi fejrer jeres barn i Essedalen og I ønsker at medbringe noget spiseligt, opfordrer vi jer til, at tænke på de sunde alternativer.

I kan for eksempel medbringe frugt, figenstænger, boller, pizzasnegle m.m.

Vi henstiller til at I ikke medbringer kage i vuggestuen.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke må serveres slik til fødselsdage. Det gælder for både vuggestue- og børnehavebørn.

Og det gælder også, hvis vi er inviteret hjem til jer, for at fejre jeres barns fødselsdag. 

Vi henstiller til at det overholdes. Det skal ikke være personalets ansvar at afvise det, som børnene medbringer ved fødselsdage.
Tag gerne en snak med personalet på stuen. De er gode til at komme med ideer til alternativer.

Bestyrelsen henstiller til, at I generelt vælger de sundere alternativer.

I køkkenet ligger et inspirationshæfte til mindre sukkerholdige serveringsmuligheder.