børnene leger med med mel på lysbord

Essedalen er institution for børn i alderen fra 0-6 år.  Der er ca. 136 børn, fordelt i 4 vuggestuegrupper og 3 aldersopdelte børnehavegrupper.

 

Vores hverdag er organiseret og genkendelig, med balance mellem leg og de mere voksenstyrede aktiviteter.

Vi arbejder meget på tværs i huset, og børnene har mulighed for at besøge hinanden på tværs i huset.

Vi har et dejligt kreativrum og musikrum, som vi bruger hver dag.

Krop og bevægelse i hverdagen, både ude og inde, er en stor del af vores pædagogik, også i vuggestuen.

Vi er ude på legepladsen næsten hver dag uanset årstiden.

 

I Essedalen er børns trivsel og læring i fokus, ud fra et anerkendende og ressourceorienteret perspektiv.

Det betyder, at vi tager udgangspunkt i det, som børnene kan og som de lykkes med, frem for det, som de måske ikke kan så godt.

 Vi arbejder løbende med at skabe rammerne for, at alle børn oplever sig som en del af børnefællesskaberne.

Hvis vi, sammen med jer, vurderer, at vi har brug for at støtte jeres barn mest muligt i Essedalens hverdag, så samarbejder vi med pædagogiske vejledere, og tale-hørekonsulenter, som kan give os råd og vejledning i, hvordan vi i fællesskab bedst kan støtte jeres barns udvikling.