Hvert år holder vi et forældremøde hvor vi har valg til forældrebestyrelsen.

Mødet holder vi som oftest i marts måned.

Essedalens bestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter, samt to repræsentanter fra personalet i bestyrelsen. Lederen er sekretær og har ikke stemmeret.
Forældrerepræsentanterne er valgt for to år ad gangen, men det er muligt at udtræde af bestyrelsen i valgperioden.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter valget.

 

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har indflydelse på de overordnede pædagogiske og økonomiske principper i dagtilbuddet, og bestyrelsen deltager i ansættelse af personale i Essedalen.
Bestyrelsen udarbejder også høringssvar. For eksempel i forbindelse med kommunens overordnede budget.
Bestyrelsen repræsenterer alle forældre i dagtilbuddet og er deres talerør.
I Essedalen er der et meget fint og konstruktivt samarbejde med bestyrelsen, og bestyrelsen er en aktiv medspiller i Essedalens hverdag.
Bestyrelsen arrangerer sommerfesten i samarbejde med personalet.

 

Formand: Pernille Vognstoft Bolling, mail: pernillebolling@hotmail.com

Næstformand: Ditte Mejer Andersen, mail: Ditteoline@hotmail.com

Ercan Serif, mail: ercan_serif@yahoo.com

Helle Herskind, mail: helleherskind@hotmail.com

Martin Juel, mail: martin-juel@hotmail.com

Sofie Kabell Hansen, mail: fielykkekabell@gmail.com

Mathias Gajhede, mail: mag@ippeurope.com